Vanha kirjasuomentaja

Tervetuloa käyttämään Vanhaa kirjasuomentajaa. Se on javascript-ohjelma, joka muuttaa nykykielistä tekstiä oikeinkirjoitukseltaan vanhan kirjasuomen kaltaiseksi.

Vanha kirjasuomentaja perustuu erityisesti vuoden 1642 Biblian (Se on: Coco Pyhä Ramattu Suomexi) ortografiaan. Biblia 1642 noudatti suhteellisen vakiintuneita normeja, mutta variaatiota esiintyi silti. Variaatiota on vaikea koodata, jos on noviisi, joten esimerkiksi jälkitavujen pitkät vokaalit on jätetty nykykieliseen asuunsa. Vanha kirjasuomentaja ei myöskään kajoa tekstin äänne- ja muotorakenteeseen tai muuta tekstin lauserakenteita ja sanastoa, joten niiltäkin osin teksti jää varsin nykykieliseksi.

Toivottavasti Vanhasta kirjasuomentajasta on sinulle iloa! Koska ohjelma perustuu vain kirjainjonojen korvaamiseen toisilla kirjainjonoilla, voi lopputulos sisältää virheitä, joten se kannattaa aina oikolukea. Mikäli haluat tutustua vanhaan kirjasuomeen syvällisemmin, suosittelen Virtuaalinen vanha kirjasuomi -verkkoaineistoa.

Palautetta ja kehitysehdotuksia voi lähettää osoitteeseen otsohenning@luukku.com.